Preview Mode Links will not work in preview mode

Cirkulära Podden


Nov 16, 2017

Löftet om en cirkulär ekonomi, lika hållbar och ofelbar som naturens kretslopp, har snabbt etablerat sig som den förhärskande visionen om framtidens samhälle. Men hur cirkulär är den cirkulära ekonomin egentligen? Är det kanske bara en cirkulär utopi? Vi pratar med Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, som forskar kring bland annat infrastrukturfrågor och avfallshantering.

Glöm inte att prenumerera på Cirkulära podden!