Preview Mode Links will not work in preview mode

Cirkulära Podden

Dec 13, 2017

Sasja Beslik är chef för hållbara finanser på Nordea och en nyckelperson i den svenska miljödebatten. Tillsammans talar vi om hur näringslivet kan komma att påverkas i en cirkulär ekonomi med mindre konsumtion – vad händer då med tillväxten och sysselsättningen? Och törs vi hoppas att vinstdrivande...


Nov 16, 2017

Löftet om en cirkulär ekonomi, lika hållbar och ofelbar som naturens kretslopp, har snabbt etablerat sig som den förhärskande visionen om framtidens samhälle. Men hur cirkulär är den cirkulära ekonomin egentligen? Är det kanske bara en cirkulär utopi? Vi pratar med Hervé Corvellec, professor i...


Oct 6, 2017

Hur hittar man en cirkulär och i grunden hållbar affärsidé som också är lönsam? I det allra första avsnittet av Cirkulära podden träffar vi Jakob Rutqvist, författare till den internationellt omtalade och välciterade boken Waste to Wealth, som han skrivit tillsammans med Peter Lacy. Tillsammans går vi - det...