Preview Mode Links will not work in preview mode

Cirkulära Podden

Dec 13, 2017

Sasja Beslik är chef för hållbara finanser på Nordea och en nyckelperson i den svenska miljödebatten. Tillsammans talar vi om hur näringslivet kan komma att påverkas i en cirkulär ekonomi med mindre konsumtion – vad händer då med tillväxten och sysselsättningen? Och törs vi hoppas att vinstdrivande...