Preview Mode Links will not work in preview mode

Cirkulära Podden

May 15, 2018

Nu när GDPR träder i kraft aktualiseras riskerna med informationen på gamla datorer och mobiler när de byts ut. Det handlar inte bara om att affärskritisk data kan hamna i fel händer. Ytterligare ett riskscenario är att personlig information om till exempel kunder sprids och missbrukas med kännbara böter till...