Preview Mode Links will not work in preview mode

Cirkulära Podden


May 15, 2018

Nu när GDPR träder i kraft aktualiseras riskerna med informationen på gamla datorer och mobiler när de byts ut. Det handlar inte bara om att affärskritisk data kan hamna i fel händer. Ytterligare ett riskscenario är att personlig information om till exempel kunder sprids och missbrukas med kännbara böter till följd. Studier visar att datorer och mobiler på den öppna andrahandsmarknaden är proppfulla med känslig företagsinformation och personuppgifter och många organisationer behöver sannolikt införa nya och säkra rutiner för den IT som fasas ut. Ett vanligt tillvägagångssätt idag är att skicka prylarna till skroten, men är det verkligen säkert och hur rimmar det med hållbarhetsarbetet?