Preview Mode Links will not work in preview mode

Cirkulära Podden


Dec 13, 2017

Sasja Beslik är chef för hållbara finanser på Nordea och en nyckelperson i den svenska miljödebatten. Tillsammans talar vi om hur näringslivet kan komma att påverkas i en cirkulär ekonomi med mindre konsumtion – vad händer då med tillväxten och sysselsättningen? Och törs vi hoppas att vinstdrivande företag ska bry sig om hur deras verksamheter påverkar miljön? Vi leker även med tanken på vad som skulle hända om bilförsäljningen i Sverige upphörde under ett år och konstaterar att återanvändning av batterier kan minska barnarbetet i Kongos gruvor.